מדריך הלוואות בערבות המדינה

הלוואות בערבות מדינה, ניתנות לעסקים קטנים ובינוניים אשר עומדים בתנאים מסוימים. להלוואות כאלה מספר יתרונות בולטים:

 • הערבות – ברגע שהמדינה נותנת ערבות בשמכם, אתם יכולים לקבל הלוואה גם אם יש ברשתוכם הון עצמי לא משמעותי בכלל.
 • הריבית – אלה הלוואות בריבית נמוכה יחסית.
 • הגמישות – הלוואות בערבות המדינה הן הלוואות גרייס. כלומר, אתם מקבלים כסף ומחזיקים בתקופה הראשונה רק את הריבית.
 • האובליגו – הלוואות כאלה לא נכללות באובליגו (סך ההתחייבויות שלכם), ולכן לא פוגמות בסיכויים שלכם לקבל הלוואות נוספות או מסגרות אשראי.

מהם מסלולי המימון השונים?

במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה, ניתן לקבל מימון בשלושה מסלולים:

 • עסק בהקמה – הלוואה שמיועדת לעסקים חדשים, ומצריכה רק 10% הון עצמי. את ההון העצמי ניתן להגיש עוד לפני פתיחת העסק, והתאריך האחרון הוא שלושה חודשים לאחר הפתיחה.
 • הון חוזר – הלוואה לעסקים במצב פיננסי לא טוב, אשר זקוקים למימון על מנת לשרוד. כדי לקבל הלוואה כזו, יש להגיש תוכנית עסקית ולהוכיח שתוכלו לעמוד בהחזרים, וכי יהיה לכם סיכוי להשתקם בזכות ההלוואה.
 • השקעות – הלוואה לעסקים שרוצים לצמוח ולהתרחב. זהו מימון שנועד לרכישת מלאי, ציוד או מכונות, למעבר למשרדים חדשים או לכל צורה אחרת של פיתוח. גם בקשה של הלוואות כאלה מצריכות הכנת תוכנית עסקית מתאימה. כמו כן, כדי לקבלן יש להעמיד הון עצמי בגובה 25%.

מהם התנאים לזכאות?

 • בשביל לקבל הלוואות בערבות מדינה, יש לעמוד במספר תנאים:
 • גובה המחזור העסקי השנתי שלכם, לא עולה על 100 מיליון ₪.
 • כנגד העסק שלכם עומדים הליכים משפטיים (הוצאה לפועל, פירוק וכו').
 • אתם לא פועלים בתחום ההייטק (אם כן, אתם יכולים לקבל מימון מטעם המדען הראשי).
 • כבר קיבלתם בעבר הלוואה בערבות מדינה. אם זכיתם רק למימון חלקי (המסגרת היא: חצי מיליון ₪ או 8% מהמחזור, הגבוה מביניהם), אתם יכולים להגיש בקשה נוספת ולקבל מימון משלים.
 • הצגת תוכנית עסקית מקיפה, מגובשת ואמינה.

איך מגישים בקשה ומקבלים את הכסף?

ראשית, עליכם להיפגש עם נציגים מהקרן להלוואות בערבות מדינה, להגיש להם את המסמכים הדרושים ולהציג את התוכנית העסקית. בתום הפגישה, המסמכים נבדקים על ידי כלכלן, איתו נערכת לאחר מכן פגישה נוספת. אחריה, באחריות אותו כלכלן מטען הקרן להמליץ, האם להעניק לכם מימון חלקי או מלא, או לחילופין לדחות את בקשתכם.

על ההמלצה שניתנה, דנים במסגרת ועדה בהשתתפות נציג הקרן, נציגים של הבנק שיעניק את ההלוואה ונציג ממשרד האוצר. במסגרת זו, מחליטים באופן סופי אם לקבל את הבקשה שלכם לקבלת הלוואה.

הבקשה אושרה? את ההלוואה תקבלו דרך אחד מארבעה בנקים, לבחירתכם (עוד בשלב הבקשה) – לאומי, מזרחי, מרכנתיל או אוצר החייל. אתם לא חייבים לבחור בסניף שלכם וגם לא בבנק בו מתנהל החשבון של העסק.

"אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל."

`

דילוג לתוכן