על ייפוי כוח מתמשך: דברים שחשוב לדעת

מדי פעם תחום המשפט מוכיח שהוא עוד חי ונושם, וזאת כי הוא מוסיף שינויים ונדבכים, וכך הוא ייפוי כוח מתמשך – נדבך משלים בתחום האפוטרופוסות: תיקון חוק שעוסק במצב שבו אדם איבד את יכולתו הקוגניטיבית אך עדיין מצליח לדאוג לאינטרסים שלו, ולו בזכות מינוי צד שני שהסכים לקחת אחריות בכול הנוגע למצבו הכללי.

יתרון משמעותי

תיקון חוק זה מאפשר לכל אדם תקין ברמה הקוגניטיבית לערוך ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח שבו מוגדרים שלושה אלמנטים ראשיים: מיהו הממונה, על מה הוא אחראי ולפי אלו עקרונות הוא עתיד לפעול כאשר יגיע היום שבו יתבקש לקבל החלטות. אופציה זו הולכת וצוברת תאוצה, וזאת כי היא מחזיקה ביתרון משמעותי: מונעת מצב שבו הכרחי למנות אפוטרופוס במידי, אלא זוכים להכתיב את ההתנהלות הרצויה באופן מושכל, רגוע וצלול.

פעולות בנקאיות? ידעו מראש!

לא פעם נדרשים לבצע פעולה בנקאית, וכאשר מדובר במצב שבו נערך ייפוי כוח מתמשך שיש להכניס לפועל, ולו כי בעל החשבון כבר אינו צלול דעה, הרי שמהר מאוד עשויים לגלות שהבנק מסרב לבצע את הפעולה רק בהסתמך על ייפוי הכוח. מה עושים? פונים לבנק בהקדם הניתן ופשוט מיידעים אותו בדבר קיום המסמך, כל עוד הממנה מצוי בצלילות דעת מלאה.

הפרד ומשול

הרבה פעמים שווה לחלק תחומי אחריות, משמע לא רצוי לבחור באדם אחד ממונה, ולו בכדי להקל את הנטל ובכדי לוודא שעבור כל סיטואציה מתקבלת ההחלטה הנכונה ביותר. כך למשל ניתן לבקש מבן אחד שיקבל החלטות בריאותיות ומבן שני שיקבל החלטות כלכליות, ואף חשוב להחליט מראש מי מחזיק בזכות החתימה (גם שני אנשים יכולים).

השפעה ישירה על הצוואה

לא מעט מקרים מלמדים שעל האדם שכותב את הצוואה למנוע כמה שיותר חילוקי דעות ומקום לפרשנויות, כי כל מה שנוגע לרכוש יכול לפצל בין בני משפחה. אי לכך חשוב להבין שהמיופה יכול לקבל החלטה שתשפיע באופן ישיר על הצוואה, ועל כן מראש יש לתת לכך את הדעת. שנרחיב? רצוי להגדיר האם ניתן למכור את הבית בכדי להשיג מימון טיפולי, גם אם הדבר עתיד לשנות באופן מהותי את אופי הצוואה. מכאן שעורך הדין שאחראי על הייפוי צריך לפעול בהקדם בכדי להבטיח שהמסמך אינו יגרום לפיצול משפחתי.

חומר למחשבה

לאור הדברים מדובר בצעד חשוב ויעיל, אך באותה נשימה גם בצעד שדורש התנהלות מקצועית ומנוסה. כמו כן, מוטב לשקול למנות "אנשים מיודעים" שיפקחו על ההתנהלות של הממונה, ושלהם הממונה ייתן דין וחשבון, כאשר עוד אופציה היא שאותו ממונה ידווח על סך הפעולות לאפוטרופוס כללי. בנוסף, ייתכן שהממונה יבקש לקבל שכר (או החזרים עבור הוצאות רלוונטיות). מה עוד? חשוב להיערך מראש מבחינת עלויות התהליך, וכדאי לדעת שהייפוי יכול לפוג בהתאם להחלטה של הממנה, אם הממונה מודיע שאינו מעוניין יותר בתפקיד, או אם חל מקרה מסוים שהוגדר מראש. משפט לסיכום? דבר אחד בטוח – מדובר בצעד שמוטב לשקול!

דילוג לתוכן