רשלנות רפואית עקב הפרת חובת הסודיות

פסק הדין בדק האם הופרה חובת הסודיות הרפואית, שאל מתי ניתן לקבוע הולדה בעוולה ובדק את מקור והיקף חובת הסודיות הרפואית. עוד בחן בית המשפט את המצופה מהרופא הסביר בהקשר של שמירת סודיות. רופא משפחה מחויב לסודיות מלאה כלפי המטופלים.

יחד עם זאת, פסק הדין בתיק 8432/06 מציג מקרה בו הוגשה תביעת רשלנות רפואית עקב מספר סעיפים המתנגשים עם ההנחה הזו.

העובדות מצביעות על מקרה בו רופא משפחה חשף היריון בפני הורי אב צעיר. התביעה הנזיקית גובשה בגין נזקי התובעים שנגרמו עקב פגיעה בחופש הבחירה לאחר הפרת חובת הסודיות הרפואית. התובעת היא תלמידת תיכון שניהלה קשר רומנטי והתגוררה עם חבר ביחידת הדיור של ההורים.

התובעת פנתה לרופא המשפחה כתוצאה מחשד להיריון והופנתה לביצוע בדיקות דם, כאשר לאחר מכן סיפרה הנתבעת לאם החבר על ההיריון עוד לפני שהתובעת עצמה ידעה על כך.

למאמרים נוספים בנושא – https://www.jewishmedicallaw.com/.

חשיבות חובת הסודיות

השאלה איתה התמודד פסק הדין היא האם הפרת חובת הסודיות הרפואית שללה את זכות הבחירה של התובעת. הפרת חובת הזהירות התקבלה, אך על מנת לקבוע פיצויים נדרש בית המשפט לבדוק מה היו ההשלכות של הפרה זו. בית המשפט פסק כי לתובעת הייתה אפשרות לבחור כיצד להתנהג.

על פי פסק הדין, המקרה המתואר אינו מתאים לעילת תביעה נזיקית של הולדה בעוולה. הסוגיה המשפטית הנכונה אותה הדגיש בית המשפט בפסק דינו נקראת "לידה בלתי רצויה".

בנוגע למקור והיקף חובת הסודיות הרפואית, בית המשפט מצא סימוכין ועדויות כבר בשבועת היפוקרטס, וציין כי מדובר על נורמת התנהגות בסיסית. בסיומו של פסק הדין קובע בית המשפט כי רופא סביר אינו אמור להפר את חובת שמירת הסודיות.

הפיצוי עליו הצביע בית המשפט עמד על 180,000 ש"ח וזאת משום שהנתבעת הפרה את החובה המוטלת עליה. בית המשפט הכיר בכך שהנתבעת פגעה בפרטיותה של התובעת אך ביטל את יתר רכיבי התביעה בשל היעדר קשר סיבתי. פסק דין זה מחדד את החשיבות של חובת הסודיות ומדגיש את מעמד הרופאים.

קרדיט תמונה: FREEPIK

דילוג לתוכן