תושבים נגד עיריית ת"א: לחייב משכירי Airbnb להוציא רישיון עסק

בעתירה ראשונה נגד העירייה וחולדאי דורשים התושבים להכיר בנזקים הנגרמים להם בשל מגורים בשכנות לדירות המושכרות לטווח קצר ולהגביר את הליכי האכיפה. העירייה: "העלינו תעריף ארנונה עבור דירות אלה"

לתושבים בתל אביב־יפו נמאס מזמן מתופעת השכרת דירות בעיר לטווח קצר, אך נראה כי הם נואשו מפניותיהם לעירייה והחלו לעבור לפסים משפטיים. לבית המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה אתמול עתירה על ידי 12 תושבים בעיר נגד העירייה והעומד בראשה רון חולדאי.

התושבים מבקשים מבית משפט להוציא צו המורה לעירייה לחייב כל מי שעיסוקו בהשכרת דירות לטווח קצר בקבלת היתר לשימוש חורג או היתר בנייה, וכן לחייב את כל מי שעיסוקו בהשכרת דירות לטווח קצר בקבלת רישיון עסק. עוד מבקשים התושבים מהעירייה ומחולדאי לנקוט בהליכי אכיפה, לרבות הפעלת צווי הפסקה מנהליים, נגד מי שמנהל עסק להשכרת דירות לטווח קצר ללא היתר לשימוש חורג וללא רישיון עסק.

העותרים טוענים, באמצעות עוה"ד מאיר אהרוני ומירב טביב, כי הם הבעלים, מחזיקים ומתגוררים בדירות מגורים ברחבי תל אביב בבניינים בהם מתקיימת השכרת דירות לטווח קצר. לטענתם, "בשנים האחרונות פשתה ברחבי העיר תל אביב תופעת השכרת דירות לטווח קצר לתיירים מחו"ל ולמקומיים על ידי בעלים או מחזיקים של דירות מגורים בבניינים בעיר על בסיס עסקי קבוע תוך שימוש חורג וללא היתר בנייה. ברחבי העיר תל אביב עומדות להשכרה לטווח קצר כ־9,600 דירות, רובן מרוכזות בשכונות המרכזיות בעיר, המפורסמות באתר Airbnb. דירות אלו יועדו לשימוש למגורים, אך בפועל נעשה בהן שימוש חורג במסגרת השכרתן לטווח קצר תוך פגיעה קשה בתושבים בעיר ותוך פגיעה בצביון השכונות בהן תופעה זו קיימת".

העותרים טוענים כי, "בית משפט בתוך עמו יושב ומודע אף הוא היטב לנזקים העצומים הנגרמים לעותרים, כמו גם ליתר תושבי תל אביב המתגוררים בבניינים בעיר אשר חלק מהדירות בהם משמש, דרך קבע, להשכרה לטווח קצר".

לטענת העותרים, בין הנזקים כתוצאה מהשכרה לטווח קצר נמנים מפגעי רעשים בלתי נסבלים בשעות בלתי סבירות של היממה כתוצאה מקיום מסיבות בשעות הלילה המאוחרות, מפגעי תברואה בין היתר עקב השלכת פסולת לחצרי הבניין, פגיעה משמעותית ברכוש המשותף בבניין או סתימות ביוב על ידי הדיירים הארעיים. כמו כן לדבריהם, "ניתן בקלות להיתקל בשוכרי דירות לטווח קצר כשהם שיכורים או אף נמצאים תחת השפעת סמים אסורים, הכל תוך תחושה כי לשוכר דירות לטווח קצר הכל מותר. מדובר בפגיעה קשה באיכות חייהם של התושבים במקום. היקפה הרחב של התופעה ותדירותה הפכה את חיי התושבים לבלתי נסבלים. תופעה זו מתקיימת בתל אביב תחת עינה הפקוחה של עיריית תל אביב ללא כל פיקוח ובעדר פעולות אכיפה מצידה", נטען.

במסגרת העתירה טוענים התושבים העותרים כי "קיים מרכיב פסיכולוגי המשפיע על שווי דירת מגורים בבניין בו מושכרות דירות לטווח קצר". לטענתם, "די לו לרוכש הפוטנציאלי לגלות כי בבניין בו מצויה הדירה שהוא מתעתד לרכוש למגוריו מנוהלות דירות כעסק להשכרה לטווח קצר כדי לחזור בו מכוונתו לרכוש את אותה דירה".

מעיריית תל אביב נמסר: "לנוכח העלייה החדה במספר הדירות המושכרות באופן מסחרי והפגיעה הנגרמת עקב כך לאורח החיים של התושבים בפרט ולמחירי הדיור בשוק השכירות בכלל, החליטה העירייה על העלאת תעריף הארנונה לדירות אלה וקבעה להן תעריף אחיד של 124.01 ש"ח למ"ר לשנה. מועצת העירייה אישרה סעיף זה בצווי הארנונה לשנים 2019 ו־2020, אך טרם התקבל אישור שרי הפנים והאוצר. ככל שסעיף זה יאושר, יאותרו הנכסים הללו על ידי העירייה באמצעים העומדים לרשותה ויחויבו בהתאם. בכל מקרה, כתב התביעה המדובר התקבל הבוקר ובשלב זה נבדקות הטענות. העירייה תגיב בהתאם לטענות בבית המשפט". תגובת העירייה טרם הוגשה לבית המשפט.

דילוג לתוכן